CAMPUS ADDRESS

 

Yasho Darman Thane, Yash Nagar, Mandsaur, Madhya Pradesh 458001

Phone: 07422-232268,232029

Email: vatsalyapublicschool1@gmail.com